.

Vize a poslání

Dlouhodobý cíl, ke kterému chce dojít naše společnost, vyjadřují tři slova:

Stabilita

V rychle se měnícím tržním a legislativním prostředí chceme dát našim finančním poradcům a našim klientům příslib, že uděláme všechno, abychom tady pro ně byli za rok, za pět i za dvacet let.

Odpovědnost

Jsme připraveni převzít - a také přebíráme - odpovědnost za společnost a budoucnost lidí s ní spojených. Věříme, že jdeme příkladem a motivujeme k převzetí odpovědnosti za sebe a za vlastní rozvoj naše finanční poradce a manažery. Víme, že odpovědný finanční poradce je nejlepším partnerem svému klientovi a tímto odpovědným partnerstvím buduje stabilitu a důvěryhodnost společnosti.

Důvěryhodnost

Usilujeme o tuto křehkou hodnotu a budeme ji tvořit a chránit, protože hraje zásadní roli ve všech dobrých partnerských vztazích. Záleží nám na důvěře našich finančních poradců a stejně nebo ještě více nám záleží na důvěře našich klientů. Naší vizí je postavit a rozvíjet společnost, která bude stabilní, odpovědná a důvěryhodná.

Proč existujeme

Naše společnost má za sebou úvodní fázi existence v náročném prostředí, stabilizovala se a vytvořila podmínky pro poskytování kvalitních služeb.
Díky skutečnosti, že společnost založili sami finanční poradci, jsou to oni, kdo určuje strategii a podmínky fungování společnosti a prosazují svoje zájmy.
Jejich nejdůležitějším zájmem je pracovat tak dobře, aby se svými klienty dlouhodobě udrželi prospěšné vztahy a aby navázali partnerství s novými klienty. To je možné jen pokud ze vztahu získají užitek obě strany – obě strany zvítězí.

Co děláme

Naše společnost zastřešuje finanční poradce a jejich různorodou práci – zejména finanční poradenství a finanční plánování, produktové poradenství, zprostředkování všech produktů určených občanům, zprostředkování produktů vhodných pro podnikatele a dále všech služeb, které s tímto náročným zprostředkováním souvisejí.

Pro koho to děláme

Spolu s finančními poradci jsme připraveni poskytnout celé spektrum našich služeb občanům
  • jednotlivcům a rodinám
  • firmám - velkým, středním i malým…i těm nejmenším, které čítají jediného podnikatele

Jak to děláme

Trváme na všeobecném vzdělání a specifické odbornosti každého zaměstnance centrály a každého finančního poradce a zprostředkovatele v té oblasti, na kterou se zaměřuje. Ta je základem dobrého obchodu a podmínkou pro vítězství obou stran.

Skutečně si zakládáme na dobrých vztazích
  • k obchodním partnerům - finančním institucím
  • mezi vlastníky společnosti navzájem a mezi zaměstnanci
  • zejména k finančním poradcům, kteří jsou viditelnými nositeli naší vize a poslání

Věříme, že byznys se dá dělat i v humánních podmínkách a hodláme si to (konečně) užít.

Našim posláním je umožnit a spolupodílet se na pracovní i osobní realizaci lidí – finančních poradců a zaměstnanců prostřednictvím služeb, které poskytují svým klientům - odpovědně a v atmosféře důvěry tak, aby obchodní vztah přinesl spravedlivé vítězství a odměny na obou stranách.