.

Služby

Společnost FINVOX poskytuje firmám služby pojišťovacího agenta nebo makléře.
Mimo jiné to znamená, že je připravená firemnímu klientovi zajistit výběrové řízení na konkrétní požadavek pojištění - majetku, výroby, odpovědnosti i osob.
Klient zadá požadavek a doloží nezbytné informace a o ostatní se postará zástupce společnosti, který poptá partnerské pojišťovny, zadá zpracování nabídek pojištění, vyhodnotí parametry nabídek pojištění a poskytne klientovi zpracované nabídky a jejich vyhodnocení k výběru. Zajistí samozřejmě i všechny další kroky potřebné k realizaci klientova požadavku včetně komunikace s vybranou pojišťovnou.

Jaké jsou další možnosti služeb, které firemní klient může využít?

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, které může zahrnovat pojištění nemovitostí, zásob, výrobních zařízení, automobilů, cenností, starožitností a uměleckých děl, pojištění přepravovaných věcí, technických rizik a odpovědnosti za škodu.

Firemní finanční programy pro zaměstnance zahrnují úrazové pojištění zaměstnanců, penzijní program a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Zejména penzijní programy představují pro zaměstnavatele vynikající příležitost, jak na jedné straně stabilizovat své zaměstnance a na druhé straně zvýšit příjmy zaměstnanců při co nejmenší daňové zátěži.

Finanční poradenství pro zaměstnance představuje nabídku personifikovaného poradenství zastřešeného zaměstnavatelem a realizovaného vybranými finančními poradci.
Součástí poradenství je systém slev a bonusů poskytovaných zaměstnancům konkrétního zaměstnavatele v rámci zprostředkování produktů.