.

Služby

Společnost FINVOX nabízí občanům – jednotlivcům i rodinám:

Finanční plán a finanční poradenství

Požadujete komplexní službu? Žádejte finanční plán!
Finanční poradce podle zadání klienta a společně s ním prozkoumá klientovy finanční cíle, reálně zhodnotí možnosti a navrhne takové řešení, které bude klientovi optimálně vyhovovat a které přinese klientovi potřebné finanční prostředky v zadaném čase a s požadovanou mírou jistoty. Součástí finančního plánu bývá obvykle i návrh zajištění rizik – příjmů, výdajů a majetku a odpovědnosti.
Společnost FINVOX má vlastní metodiku zpracování finančního plánu a finanční poradci jsou pravidelně proškolováni - jak v metodice finančního plánování, tak samozřejmě i v produktech, které jsou do finančního plánu navrhovány.

Produktové poradenství

Chcete „jen“ pojistit auto, nebo „jen“ stavební spoření? Nebo „jen“ něco jiného?
Finanční poradce s klientem probere jeho potřeby a požadavky a doporučí, jak sestavit smlouvu a nastavit parametry v situaci, která je pro klienta v daném čase specifická.
Smlouvu sepíše, stejně jako všechny potřebné dokumenty, které se musí ke každému typu smlouvy dokládat. Zajistí odeslání smlouvy na finanční instituci a ujistí se, že klient dostal od finanční instituce všechny dokumenty, které k danému typu smlouvy má mít.

Zprostředkování produktů

Víte naprosto přesně, co chcete a také jak to chcete?
Finanční poradce přijede za klientem a požadovanou smlouvu s ním uzavře. Při uzavírání smlouvy bude třeba dodržet všechny úkony, které ten který typ smlouvy a ta která finanční instituce vyžaduje a zpracovat potřebné dokumenty. Poradce je vybavený všemi informacemi a potřebnými dokumenty i technikou. Ušetří klientovi starosti s vyhledáváním nejvhodnějšího produktu či finanční instituce a také čas a náklady na dojíždění. A klient se na něj může obrátit s požadavky na další úpravy smlouvy v případě, že je bude potřebovat.