.

Podmínky spolupráce

Finanční poradci, jejichž pracovní vize se shoduje s naší, jsou v našem kolektivu žádaní a vítaní.
Trváme na odbornosti, profesionalitě a etice a za to nabízíme výborné provizní podmínky, humánní mezilidské vztahy a hlavně mimořádnou pracovní perspektivu.
Obchodní síť spolupracovníků má pevně danou řídicí a odměňovací strukturu. Naši finanční poradci jsou podnikateli a v tomto smyslu také našimi partnery. Nejsou našimi zaměstnanci, a nemají proto nárok na dovolenou nebo stravenky, na druhé straně si díky tomu můžou vydělat podstatně více peněz, být pánem svého času a svých rozhodnutí a ovlivňovat svůj profesní život. My jim k tomu dáváme příležitost a zajišťujeme všechny podmínky pro jejich úspěch, peníze a profesní rozvoj. Našim spolupracovníkům dáváme k dispozici kompletní produktové portfolio, metodiku finančního poradenství, potřebná, zpravidla bezplatná, produktová, odborná i obchodní školení. Vyžadujeme exkluzivitu našich partnerů, na druhé straně ji oceňujeme - a to doslova.